مختصری از پارادایس

پارادایس پایگاهی متفاوت و کامل در حوزه اینترنت می باشد که توانسته با عملکرد بی نظیر خود توجه کاربران این حوزه را جلب نماید. پارادایس دارای تیمی جوان، تحصیلکرده با روحیه ی رقابتی و مشتاق دنیای تکنولوژی است که کار رسمی خود را از سال 1393 آغاز نموده و توام با نوسانات شدید توانسته پیروز این میدان باشد. گروه تحقیق و توسعه پارادایس که فعالیت خود را از سال 1394 آغاز کرده توانسته با شناسایی دقیق نیاز کاربران و سلایق متفاوت سهم بیشتری از رضایتمندی را به خود اختصاص دهد. شعار پارادایس تحقق رویاهاست و هیچ عامل بازدارنده ای نمی تواند بر این گروه پر انرژی فایق آید

خوب گوش می کنیم ... خوب فکر می کنیم ... خوب عمل می کنیم
امید است مطلوب همگان شویم

Paradise

تماس با ما

0تلفن : 4095 157 915

Telegram : Paradisesco

Info@Paradises.ir